Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 24620 87222

Τηλεομοιοτυπία (Fax): 24620 87223

e-mail.: dromeisgrevenon@yahoo.gr